DSC 0176

Vriendenstichtingen

Samen voor goede terminale zorg

Zowel in Alphen aan den Rijn als in Nieuwkoop is een Vriendenstichting actief. Deze lokale stichtingen hebben tot doel:

  • Het ondersteunen van De Hospicegroep door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van garanties, publiciteitsacties, fondsenwerving en andere op de samenleving gerichte acties;
  • Het verwezenlijken van bovenstaande doelstelling zonder winstoogmerk;
  • Het vervullen van de ambassadeursfunctie voor De Hospicegroep.
Alphen aan den Rijn
 MTW3811 (1)

Het bestuur van de Vriendenstichting Alphen aan den Rijn bestaat uit:

Nico de Jong (Voorzitter)
Koosje de Koeijer (Secretaris)
Saskia Croon (Penningmeester)
Jaap Bruijnen (Bestuurslid)
Heini Withagen (Bestuurslid)

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven, verenigingen of van particulieren. De stichting heeft een ANBI-status.

Nieuwkoop
Hospicewoning Nieuwkoop

Het bestuur van de Vriendenstichting Nieuwkoop bestaat uit:

Richard Bijl (Voorzitter)
Patricia Hoogervorst (Secretaris)
Arjan Tersteeg (Penningmeester)
Pien Schrama (Bestuurslid)
Heini Withagen (Bestuurslid)

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven, verenigingen of van particulieren. De stichting heeft een  ANBI-status.

Lees hier het jaarverslag van 2023

Ondersteuning

Vanwege de ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen. Wilt u ons steunen?

De Vriendenstichtingen zijn afhankelijk van giften en donaties.

Kunnen wij op uw steun rekenen?

Wilt u De Hospicegroep periodiek steunen?

Als u dit formulier invult, bellen wij u terug om uw wensen te inventariseren.

U kunt ons werk ook volgen op