DSC 0425

VPTZ

In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers.

De Hospicegroep is aangesloten bij de VPTZ, de landelijke koepelorganisatie voor palliatieve, terminale zorg. De VPTZ is voor ons een belangrijk adviesorgaan en fungeert ook als belangenbehartiger naar het ministerie van VWS. Bovendien maken wij gebruik van de gerichte scholingsmogelijkheden die de VPTZ biedt.

www.VPTZ.nl

Vptz