Header DSC 0587

Onze zorg

Welke mogelijkheden bieden wij u?

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop biedt vrijwillige aanvullende zorg in de laatste levensfase. Waar mogelijk thuis, maar indien gewenst ook in één van de hospicewoningen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Met persoonlijke aandacht geven wij mensen letterlijk en figuurlijk ruimte om afscheid te nemen in een vertrouwde omgeving op een manier die bij hen past.

Aanmelding voor onze zorg kunt u zelf doen of via de huisarts, wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige van het ziekenhuis. Er volgt een kennismakingsgesprek met een coördinator. Hierna zal bekeken worden welke zorg het beste past: opname in de woning of ondersteuning thuis.

Hospicewoning
DSC 0592

In onze woningen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop bieden goed opgeleide vrijwilligers samen met de verpleegkundigen liefdevolle zorg en aandacht aan onze gasten én hun naasten. 
De hospicewoningen zijn ontworpen met het idee van thuis in gedachten. We willen een veilige en vertrouwde omgeving bieden waar men zich geborgen voelt. 
De medische zorg blijft in handen van de (eigen)huisarts. Deze heeft nauw overleg met het team van verpleegkundigen. Wij vinden het belangrijk dat onze gasten hun eigen regie kunnen behouden. We zorgen er met elkaar voor dat men betrokken wordt bij het nemen van beslissingen over de zorg en behandeling. Belangrijk speerpunt is dat comfort en welzijn voorop staat.

Thuisondersteuning
thuisvrijwilliger

Veel mensen willen graag thuis blijven tot het einde, in een vertrouwde omgeving omringd door hun naasten. Onze vrijwilligers komen daarom ook bij u thuis.  In eerste instantie kan dit twee dagdelen per week. Vaak kan dit al op korte termijn geregeld worden en is deze hulp gratis. Wat kunt u verwachten van onze vrijwilligers? Zij kunnen hulp bieden bij eten en drinken en ondersteunen de mantelzorgers door aandacht voor familie en naasten. Zij kunnen “er zijn”, op welke manier dan ook: een goed gesprek, een luisterend oor of een stille aanwezigheid op de achtergrond. De mantelzorger kan op deze manier even de tijd voor zichzelf nemen. Hetzij voor een boodschap, sporten of om te rusten. Medische en verpleegkundige zorg laten onze vrijwilligers over aan de professionals.

DSC 0739
Hospicegroep Alphen a d Rijn Nieuwkoop 27
Hospicegroep Alphen a d Rijn Nieuwkoop 16
DSC 0413
DSC 0587
Hospicegroep Alphen a d Rijn Nieuwkoop 12
DSC 0553
Hospicegroep Alphen a d Rijn Nieuwkoop 20

U kunt ons werk ook volgen op