Header Hospicegroep Alphen a d Rijn Nieuwkoop 20

Onze organisatie

De Hospicegroep bestaat uit een bestuur, een manager, coördinatoren en vrijwilligers. De coördinatie van de zorg voor onze gasten en de aansturing van vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van onze coördinatoren.

Het bestuur telt vijf leden: voorzitter Heini Withagen, penningmeester Jaap Bruijnen, secretaris Patricia Hoogervorst en algemeen bestuursleden Koosje de Koeijer en Pien Schrama.

Missie en Visie

Als vrijwilligersorganisatie biedt De Hospicegroep aanvullende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase, bij de mensen thuis of in één van onze hospicewoningen. De huiselijke sfeer en de persoonlijke aandacht zijn onze grootste kracht. Onze vrijwilligers worden goed opgeleid en begeleid om dit werk te doen en stemmen hun inzet af op de wensen van de gast. Een goede samenwerking met medische en verpleegkundige zorgverleners is een eerste randvoorwaarde voor de aanvullende zorg die wij bieden. Met elkaar proberen wij bij te dragen aan een waardevolle laatste levensfase, zowel voor onze gasten als hun naasten.

Kwaliteit

Kwaliteit in onze organisatie is van essentieel belang omdat het de kern vormt van de zorg die wij bieden aan onze gasten en hun naasten. Het beleid van ons hospice speelt een cruciale rol bij het waarborgen van deze kwaliteit aangezien het de richtlijnen en procedures bepaalt die worden gevolgd om de best mogelijke zorg te bieden. Een mooie tool om onze kwaliteit te toetsen is Het Kwaliteitskompas van de VPTZ waarmee wij werken. Deze is gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Kompas
Historie

In 1985 werd het Bijna-Thuis-Huis aan de Fleurstraat in Nieuwkoop in gebruik genomen. Destijds was het de eerste hospicewoning in Nederland en zelfs de landelijke pers besteedde daar uitgebreid aandacht aan. Het Bijna-Thuis-Huis was eerst eigendom van Stichting Joyce Tol Fonds. In 2016 hebben wij de woning in eigen beheer kunnen overnemen. In 2017 werd het huis officieel omgedoopt tot het Elisabeth Kübler Ross-huis, naar de grote pionier op het gebied van stervensbegeleiding en rouwverwerking.

In Alphen aan den Rijn waren onze vrijwilligers eerst alleen in de thuissituatie actief. In 2005 kregen wij de beschikking over een tweekamerappartement in Serviceflat Driehoorne en in 2011 namen wij onze intrek in de woning aan de Berkenstraat. Vanaf juni 2019 bieden wij de laatste zorg in onze woning aan de Lupinesingel.

U kunt ons werk ook volgen op