Header Hospicegroep Alphen a d Rijn Nieuwkoop 11

Samen staan we nog sterker

Intensieve samenwerking met diverse partners.

Ruim honderd vrijwilligers werken bij De Hospicegroep. Aan De Hospicegroep is ook een huisarts, Tjada Buikema, als medisch adviseur verbonden. Voor de verpleegkundige taken werken we nauw samen met de thuiszorgorganisatie ActiVite. Dankzij deze goede samenwerking zijn alle gasten, ongeacht herkomst of woonplaats, in beide hospicewoningen verzekerd van professionele zorg.

De Hospicegroep is aangesloten bij de VPTZ, de landelijke koepelorganisatie voor palliatieve, terminale zorg. De VPTZ is voor ons een belangrijk adviesorgaan en fungeert ook als belangenbehartiger naar het ministerie van VWS. Bovendien maken wij gebruik van de gerichte scholingsmogelijkheden die de VPTZ biedt.

Logos extern
Activite

Waar de zorg van onze vrijwilligers ophoudt, gaat de verpleegkundige zorg van de thuiszorgorganisatie verder. Een vast team van verpleegkundigen is aanwezig in de woningen. Zij zijn in dienst van thuiszorgorganisatie ActiVite. Persoonlijke wensen en behoeften vormen het uitgangspunt. 

Logos extern2
VPTZ

VPTZ Nederland staat voor een waardige laatste levensfase op de plek van voorkeur met de inzet van vrijwilligers. Onze vrijwilligers volgen trainingen bij de VPTZ. Om onze kwaliteit te waarborgen, werken wij met het Kwaliteitskompas die de VPTZ samen met hospices heeft ontwikkeld.

Logos extern3
Transmuralis

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop is onderdeel van het regionaal netwerk palliatieve zorg: Transmuralis. Het samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, hospices, ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten, revalidatiezorg, GGZ, GGD en Zorg en Zekerheid in Zuid-Holland Noord.

Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. Zij werken aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Hun uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener.

U kunt ons werk ook volgen op