DSC 0425

ANBI 

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn wil nalaten of schenken, is het van belang te weten dat uw via de bank betaalde gift/ donateurbijdrage dan fiscaal in aanmerking komt als aftrekpost voor de inkomstenbelasting binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden. Dus alles wat u aan ons nalaat of schenkt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de hospicewoning in Alphen aan den Rijn en het werk van de vrijwilligers aldaar.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn vindt u deze gegevens hier.

www.ANBI.nl

5944 anbi algemeen nut beogende instelling